INFO MDM: Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru părinți

0

Извините, этот техт доступен только в “Румынский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

MDM GROUP prezinta procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora.

Această procedură este reglementată de Ordinul 391/2021 al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicat în Monitorul oficial nr. 972 din 12.10.2021.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a căror/cărei rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, își desfășoară activitatea o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, care va fi datată și semnată de reprezentantul legal.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente justificative:

a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

b) copii de pe statele de plată și pontajele din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de urgență, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;

d) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și a contribuției
asiguratorii pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.

Cererea și documentele justificative se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termenul de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației prevăzut de art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență.

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documente.

În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

Verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (5) și (6) și art. 2 din ordonanța de urgență se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, transmise de către instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi, în termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activităților din serviciile de zi prevăzut de art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență.

Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se respinge în situația în care cererea și documentele justificative se transmit după împlinirea termenului prevăzut de art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență, precum și în situația în care se constată de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București neîndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, în termenul de 30 de zile lucrătoare care curge de la data înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a documentelor.

Cadru legal:

Ordinul 391/2021 al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicat în Monitorul oficial nr. 972 din 12.10.2021

LIKE.

Leave A Reply