Noile modificări ale Codului fiscal

0

Извините, этот техт доступен только в “Румынский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

MDM Group va prezintă un rezumat al modificărilor Codului fiscal intervenite prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare.

IMPOZITUL PE PROFIT

 Au fost introduse şi tichetele culturale în cadrul cheltuielilor sociale pentru care se acordă
deductibilitate în limita a 5% din fondul de slarii;

 A fost precizat faptul că, în cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice
fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul
pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul
sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează
de ANAF. Înscrierea în registru se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt
îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza
declaraţiei pe propria răspundere;

b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90
de zile;

d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

 Au fost revizuite regulile privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri
echivalente dobânzii din punct de vedere economic.

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

 A fost introdusă o nouă categorie de venituri care nu se cuprinde în baza de impozitare:
“e^1) veniturile din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare
constituite de persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, în
domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, care au fost cheltuieli
nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care
persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.»

 Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a
unităţilor de cult (oricare ONG, nu numai cele care sunt licenţiate pentru prestarea de
servicii sociale), care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, scad sumele aferente
din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din
impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

IMPOZITUL PE VENIT

 Contribuablii, persoane fizice, vor putea redirecţiona 3,5% din impozitul pe venit pentru
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a
unităţilor de cult (oricare ONG, nu numai cele care sunt licenţiate pentru prestarea de
servicii sociale), precum şi pentru acordarea de burse private.

 Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi unităţile
de cult beneficiază de sumele redirecţionate (3,5%) dacă la momentul plăţii acestora de
către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 A fost precizat în mod expres faptul că „veniturile din transferul de monedă virtuală” sunt
incluse în categoria veniturilor din alte surse. Pentru aceste venituri se depune declaraţie
de către beneficiar (nu se reţine la sursă impozitul). Câştigul din transferul de monedă
virtuală se va determina ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie,
inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se
impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de
600 lei.

TVA

 Au fost aduse modificări şi completări la modalitatea de modificare a bazei impozabile în
cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa
ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui
plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin care
creanţa creditorului este modificată sau eliminată.

 Au fost modificate condiţiile de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% în ceea ce priveşte
livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.
Cadru legal: Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare — Monitorul
Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019.

LIKE.

Leave A Reply