MDM Group, prima companie din Cluj care adoptă o declarație de nediscriminare

0

MDM Financial Group a lansat o declarație de nediscriminare în patru limbi — română, engleză, rusă și arabă — pentru a contribui la înlăturarea discursului xenofob, rasist și instigator la ură. Mesajele vor fi expuse în sediul companiei din Cluj. Redăm mai jos conținutul acestor declarații.

MDM declaratie de nediscriminareBine ați venit în MDM Financial Group!

În această firmă este interzisă orice formă de discriminare rasială, de naționalitate, de limbă, de sex, de religie, vârstă, culoare a pielii, aspect fizic, pregătire profesională sau funcție.
Ne respectăm colegii, suntem respectați de colegi și susținem respectul universal.

Welcome at MDM Financial Group!

In this company any form of of discrimintion is forbidden: racial, nationality, language, sex, religion, age, skin color, phisical aspect, professional training or position.
We respect our colleagues, we are respected by our colleagues and we support universal respect .

Добро пожаловать на MDM Financial Group!

В нашей фирме запрещена под любым видом любая форма дискриминации – расовой принадлжености, национальности, языковая дискриминация, религиозная, возрастная, дискриминация по внешнему виду, цвету кожи, профессиональной подготовки или должности.

Мы уважаем коллег, нас уважают коллеги, мы поддерживаем всеобщее уважение.

أهلاً بكم في شركة م د م فينانشال جروب!

في هذه الشركة يمنع أي شكل من أشكال العنصرية العرقية، الوطنية، اللغوية، الجنسية، الدينية، السن، لون البشرة، المظهر الخارجي، التأهيل المهني أو الوظيفة.
نحن نحترم زملاءنا، نحن محترمين من قبل الزملاء و ندعم الاحترام العالمي.

Ce este discursul instigator la ură

Potrivit Apador-CH, discursul instigator la ură („hate speech”) este o noțiune cu un conținut variabil în literatura de specialitate.

Cu toate acestea, el poate fi caracterizat drept un discurs destinat atacării, intimidării, umilirii, discreditării sau incitării la violentă ori la acțiuni care pot produce prejudicii împotriva unei persoane sau unui grup de persoane pe motiv de rasă, etnie, naționalitate, vârstă, religie, sex, categorie socială, orientare sexuală, infectare cu HIV, dizabilitate.

O diferență între discursul în termeni mai violenți și discursul instigator la ură poate fi aceea că, în caz de hate speech, singurul mesaj transmis (sau, măcar, cel dominant în mod clar) este ură față de o categorie de persoane, ură întemeiată pe motivele prezentate mai sus.

În acest sens, pe siteul USLegal, site destinat informării cu privire la chestiuni juridice curente a comercianților, avocaților, corporațiilor și a altor persoane interesate sau în nevoie de sfaturi juridice, la Secțiunea „Legal Definitions & Legal Terms” este prezentată definiția noțiunii de „Hate Speech” după cum urmează:

„Discursul instigator la ură nu transmite niciun alt înțeles decât exprimarea urii față de un grup, mai ales în circumstanțe de natură să provoace violentă. În primul rând, este o incitare la ură împotriva unui grup de persoane definit pe criterii de rasă, etnie, naționalitate, gen, religie, orientare sexuală și altele asemenea. Discursul instigator la ură poate avea orice formă de exprimare considerată ofensatoare de către grupurile rasiale, etnice și religioase sau de minoritățile discrete ori de femei.”

Recomandarea nr. R (97) 20 din 1997 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei este dedicată „Hate Speech”.

În anexa la recomandare, mai exact în preambulul anexei (intitulat „Scopul”) există și o definiție a discursului instigator la ură, după cum urmează:

„Termenul „discurs instigator la ură” trebuie înțeles ca acoperind toate formele de exprimare care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură bazate pe intoleranță, inclusiv: intoleranță exprimate prin naționalism agresiv și prin etnocentrism, discriminare și ostilitate față de minorități, migranți și persoane de origine imigrantă.”[1]

Sancționarea legală a discursului instigator la ură

Atunci când un discurs purtat în termeni mai violenți, în stil pamfletar sau nu, capătă trăsăturile discursului instigator la ură, el va putea fi asimilat unui act de incitare la discriminare și sancționat ca atare.

Discursul instigator la ură este sancționabil pe mai multe căi și de mai multe autorități, cu mențiunea că, de regulă, este posibil cumulul sancțiunilor aplicate de diferitele autorități, după cum urmează:

— Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)
— Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)
— Avocatul Poporului (cu precizarea că nu poate emite decât recomandări)
— Instanța de judecată civilă
— Parchetul/poliția și instanța de judecată penală

LIKE.

Leave A Reply