INFO MDM: Derogări cu privire la plata impozitului pe profit

0

Leider ist der Eintrag nur auf Rumänisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

MDM Group informeaza ca, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 16 alin. (5) din Codul fiscal (contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic), prevederile de mai sus se aplică pentru plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

Cadru legal: art. VIII din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare publicată în MO nr. 230/21.03.2020

LIKE.

Leave A Reply