INFO MDM: Pe site-ul ANAF este disponibil formatul pdf al raportarilor contabile semestriale intocmite la 30 IUNIE 2020.

0

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الرومانية. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

S1027 – S1050 – Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţi de interes public) aprobat prin OMFP nr. 2.206/2020, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările si completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Potrivit pct. 16 din anexa la OMFP nr. 2.206/2020, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2020, cele care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2020, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2020.

Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.

Atenţie!!! Neintocmirea, nesemnarea si nedepunerea în termen a situațiilor financiare sau a raportărilor contabile se sancționează astfel:

amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare;
amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare
amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare;
amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru neintocmirea si nesemnarea raportarilor contabile.

Cadru legal:

Ordinul nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii

LIKE.

Leave A Reply