INFO MDM: Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile

0

MDM GROUP informează că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat recent pe pagina sa de internet Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, în care sunt detaliate obligațiile fiscale pe care le au de îndeplinit persoanele fizice care realizează venituri din chirii.

Ghidul publicat de ANAF în 3 ianuarie 2022, conține exemple pentru cei care obțin venituri din chirii, pentru a-și calcula, declara și plăti impozitele la Fisc. Ghidul acoperă o serie întreagă de aspecte legate de impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor:

  • Stabilirea venitului brut / net anual din chirii.
  • Stabilirea impozitului.
  • Închirierea în scop turistic a camerelor din locuința proprietate personală.
  • Stabilirea venitului net pe baza normei anuale de venit.
  • Stabilirea venitului net în sistem real.
  • Cine plătește contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS).
  • Depunerea declarației unice privind impozitul și contribuțiile sociale pentru veniturile din chirii.
  • Plata impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor.
  • Scutirea de TVA la închiriere, arendare, leasing de bunuri imobile.
  • Amenzi pentru nedepunerea declarației unice.

Puteți vizualiza Ghidul ANAF cu exemple, în format PDF, accesând linkul ACESTA.

LIKE.

Leave A Reply