Impozite sau contribuţii a căror neplata pot să atragă măsuri ca închisoarea sau amenda penală

0

MDM Group reamintește că începând cu 1 martie 2022 constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

Redăm mai jos tipurile de impozite și contribuții care intră sub incidența acestei prevederi.

 • Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română
 • Impozitul pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
 • Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
 • Impozit pe venitul din salarii şi asimilate salariilor
 • Impozitul pe veniturile din arendă
 • Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi
 • Impozitul pe veniturile impozabile obţinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
 • Impozit pe veniturile sub formă de dividende
 • Impozitul pe veniturile din pensii
 • Impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc
 • Impozitul pe veniturile din alte surse
 • Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică sau entitate – asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările şi completările ulterioare
 • Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare
 • Contribuţia de asigurări sociale
 • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
 • Impozitul cu reţinere la sursă pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
 • Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
 • Contribuţia la Fondul pentru mediu
LIKE.

Leave A Reply