Facilitati fiscale legate de plata pentru anul 2020 a impozitului specific unor activități din domeniile prevăzute de Legea nr.170/2016

0

Luând în considerare că, în contextul răspândirii epidemiei COVID-19, perioada de închidere sau reducere a activităţii din domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi afectează semestrul I al anului 2020, este necesară reglementarea posibilităţii recalculării impozitului specific anual şi implicit a plăţii semestriale, pentru reducerea impactului pe cash-flow.

Finante Cluj

Prin O.U.G. nr.48 din 9 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie 2020, s-au adoptat următoarele măsuri care vizează plata impozitul specific unor activităţi:

Conform prevederilor art. IX din O.U.G. nr. 48/2020, în vigoare începănd din 16 aprilie 2020, contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

Pentru aplicarea prevederilor de mai sus, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfăşurat activitatea.

Perioada în care contribuabilii au desfăşurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceştia au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

Impozitul specific unor activităţi determinat se declară şi se plăteşte semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare.

Pentru a beneficia de prevederile de mai sus, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
– nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

LIKE.

Leave A Reply