TAX ALERT: Se modifică regulile de deductibilitate a cheltuielilor cu sponsorizarea

0

Mdm Group informează că începând cu 1 aprilie 2019 devin aplicabile noile modificări privind regulile de deducere a cheltuielilor cu sponsorizarea intervenite prin Legea nr. 30/2019. Astfel:

Atât în cazul microîntreprinderilor cât și în cazul platitorilor de impozit pe profit, pentru a putea fi
aplicată deducerea la impozitul pe venit / profit ca urmare a cheltuielilor cu sponsorizările este necesar
ca beneficiarul sponsorizării să fie înscris, la data încheierii contractului, în Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de
A.N.A.F., astfel cum se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Registrul este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F.

Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează
pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii,
următoarele condiții:

a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe
propria răspundere;
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

MDM Group vă reamintește că potrivit actualei reglementări, microîntreprinderile care doresc să beneficieze de
această facilitate trebuie să sponsorizeze fie o entitate nonprofit, fie o unitate de cult, dar care sunt
furnizori de servicii sociale acreditate cu cel puțin un serviciu social licențiat.

Cadru legal: Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (Monitorul
Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2019).

LIKE.

Leave A Reply