Proiect de lege privind internshipul – Tinerii care au implinit 16 ani pot fi integrati pe piata muncii

0

Pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale a fost publicat un proiect de lege care are scopul de a activa persoanele juridice și/sau instituțiile/autoritățile publice în procesul de integrare pe piața muncii a persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani, facilitând astfel acumularea de experiențe și competențe care vor putea fi ulterior valorificate în cadrul locurilor de muncă din sectorul public și/sau privat, arata MDM Group.

Principalele prevederi ale proiectului:

· integrarea persoanelor pe piața muncii prin crearea de oportunități de pregătire teoretică și practică pe parcursul unei perioada de maxim 6 luni; prin derogare de la prevederile legii instituțiile/autoritățile publice implicate pe durata președinției României la Consiliul Uniunii Europene pot stabili prin hotărâre de Guvern o durată mai mare a contractului de intership pentru personalul aferent, care însă nu poate depăși 12 luni.

· persoanele care vor beneficia de prevederile prezentului act normativ, care sunt, pe de o parte, cele care vor desfășura programul de internship – cu vârsta de 16 ani împliniți sau mai mult și, pe de altă parte, persoanele juridice și/sau instituțiile/autoritățile publice care optează pentru organizarea acestui program;

· pe parcursul unui an calendaristic, în funcție de numărul de salariați angajați cu contracte de muncă, organizația gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total de angajați;

· indemnizația de internship este cel puțin egală cu 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, dar nu mai mult de echivalentul unui salariu mediu pe economie;

· persoanele juridice care în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship încheie un contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship, primesc, la cerere, din partea statului, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 1.000 euro per angajat, sumă calculată la cursul Băncii Naționale a României de la data efectuării plății, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni;
crearea Fondului pentru Acordarea Primei de Angajare (FAPA) în cadrul Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, finanțat de la bugetul de stat prin bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru acordarea primei de promovare a angajării; – consolidarea competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă; – dobândirea de experienţă și de vechime în specialitate, după caz; – internul primește la finalul programului de internship un certificat de internship.

LIKE.

Leave A Reply