Noile prevederi care modifică CODUL MUNCII au intrat în vigoare

0

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Rumano. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

MDM GROUP vă informează că la data de 22 octombrie 2022 au intrat in vigoare noi prevederi prin care se aduc modificari Codului muncii. Astfel, va aducem in atentie principalele aspecte de interes:

Noul contract cadru al contractului individual de munca se va stabili prin Ordin in termen de 30 de zile de la data publicarii Legii 283/2022 in MOF. Mai precis, pana in 18 noiembrie 2022, ar trebui sa fie publicat ordinul cu noul contract de munca. Până la apariția noului model-cadru de contract individual de muncă angajatorii sunt obligați să țină seama de noile elemente introduse de Legea nr. 283/2022 in cuprinsul CIM-ului. Respectarea noilor prevederi din Codul muncii e obligatorie și nu e condiționată de apariția noului model de contract, pentru care ordinul de ministru poate veni chiar și peste două săptămâni sau mai mult.

Pentru contractele existente la data intrarii in vigoare a noilor prevederi, se aplica urmatorul paragraf:

“Pentru salariatul care are raporturi de muncă stabilite anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, informaţiile suplimentare privind condiţiile aplicabile raportului de muncă se comunică de către angajator, la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului. Lipsa unei astfel de solicitări nu exclude aplicarea drepturilor minime stabilite la art. 35 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2) lit. j), art. 194 şi art. 2782 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.”

Persoanele selectate în vederea angajării ori salariatii, după caz, vor trebui sa fie informati suplimentar faţă de obligaţiile actuale şi cu privire la următoarele elemente:

  • în situaţia în care există posibilitatea ca salariatul să-şi desfăşoare activitatea în locuri de muncă diferite, acesta va trebui informat dacă deplasarea este asigurată sau decontată de către angajator
  • metoda de plată a salariului
  • condiţiile de efectuare şi de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi
  • condiţiile perioadei de probă, dacă există
  • dreptul şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator
  • suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuţiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională a salariatului, în condiţiile legii, precum şi acordarea, din iniţiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activităţii profesionale a acestuia, după caz.

Daca angajatorul nu informează salariatul cu privire la toate elementele prevăzute de legislaţie, acesta poate sesiza Inspecţia Muncii. Daca angajatorii au stabilite prin lege organe de inspecţie proprii, salariatul se adresează acestora.

Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleaşi părţi se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeaşi funcţie şi cu aceleaşi atribuţii.

Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea şi niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care îşi exercită acest drept. Nesuprapunerea programului de muncă este o clarificare nou introdusă prin acest act normativ.

Angajatii au un drept nou: dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator.

Noi definitii ale timpului de munca si ale programului de munca

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îşi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.

Programul de muncă reprezintă modelul de organizare a activităţii, care stabileşte orele şi zilele când începe şi când se încheie prestarea muncii.

Modelul de organizare a muncii reprezintă forma de organizare a timpului de muncă şi repartizarea sa în funcţie de un anumit model stabilit de angajator.

Salariatul va avea dreptul de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului şi cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului.
Absentarea de la locul de muncă nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorul şi salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă înlimita numărului de 10 zile maxim.

Se introduce un nou tip de concediu: cel de îngrijitor. Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului.

LIKE.

Leave A Reply