APM

0
Misiune si Obiective APM:Misiunea asociatiei – promovarea liberei initiative prin facilitarea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor cu capital privat si a intreprinzatorilor individuali (persoane fizice autorizate si asociatii familiale).

Scopul asociatiei – promovarea si apararea drepturilor si a intereselor economice ,sociale,financiare,juridice si culturale ale membrilor sai ,in relatiile acestora cu autoritatile publice ,centrale si locale,cu sindicatele sau alte organizatii neguvernamentale ,care au responsabilitati delegate sau asumate in oricare din domeniile de interes pentru membrii asociatiei .

Misiune si Obiective APM:Misiunea asociatiei – promovarea liberei initiative prin facilitarea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor cu capital privat si a intreprinzatorilor individuali (persoane fizice autorizate si asociatii familiale).

Scopul asociatiei – promovarea si apararea drepturilor si a intereselor economice ,sociale,financiare,juridice si culturale ale membrilor sai ,in relatiile acestora cu autoritatile publice ,centrale si locale,cu sindicatele sau alte organizatii neguvernamentale ,care au responsabilitati delegate sau asumate in oricare din domeniile de interes pentru membrii asociatiei .

Misiune si Obiective APM:Misiunea asociatiei – promovarea liberei initiative prin facilitarea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor cu capital privat si a intreprinzatorilor individuali (persoane fizice autorizate si asociatii familiale).

Scopul asociatiei – promovarea si apararea drepturilor si a intereselor economice ,sociale,financiare,juridice si culturale ale membrilor sai ,in relatiile acestora cu autoritatile publice ,centrale si locale,cu sindicatele sau alte organizatii neguvernamentale ,care au responsabilitati delegate sau asumate in oricare din domeniile de interes pentru membrii asociatiei .

LIKE.

Leave A Reply