INFO MDM: Termenul de reevaluare a cladirilor pentru impozitele locale este de 5 ani

0

Leider ist der Eintrag nur auf Rumänisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Termenul de reevaluare a cladirilor pentru impozitele locale este de 5 ani, a informat MDM Group.

In vechea prevedere din Codul fiscal, reevaluarea se facea o data la 3 ani, insa, din 21.12.2020 s-a stabilit majorarea la 5 ani.

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%.

Codul fiscal precizeaza la art. 460:

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:

a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;

b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; (…)

(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.

(8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%.

Valoarea impozabila a cladirii este valoarea rezultata din raportul de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat la data de 31.12.20xx

Cadru legal:

Legea 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, MO nr. 1269 din 21 decembrie 2020

LIKE.

Leave A Reply