INFO MDM: Noile modificari la Codul muncii conform OUG nr. 117/2021

0

Leider ist der Eintrag nur auf Rumänisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

În Monitorul Oficial nr. 951 din data de 5 octombrie 2021 s-a publicat OUG nr. 117 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii.

Vă prezentăm în cele de mai jos principalele modificări:

1. Redefinirea muncii nedeclarate

2. Se introduce definiția muncii subdeclarate:

În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale.

3.Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. Inainte, termenul era de 60 de zile.

4. Constituie contraventie si se sanctioneaza:

5.Se introduc două noi sancțiuni:

acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei.

încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 166 alin. (1) privind plata salariului cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Cadru legal:

OUG nr. 117 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii publicată în Monitorul Oficial nr. 951 din data de 5 octombrie 2021

LIKE.

Leave A Reply