INFO MDM: Informare – Ghidul contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din strainatate

0

Leider ist der Eintrag nur auf Rumänisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

MDM GROUP informează: Contribuabilii persoane fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din străinătate au obligaţia să declare veniturile şi să plătească impozit pe venit și contribuţii sociale obligatorii prin completarea și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

În acest sens, ANAF a publicat în data de 01.02.2021 un ghid fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din strainatate.

Declarația unică se depune de către:

  • persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România,
  • persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență.

Condițiile de rezidență fiscală pentru străiini sunt:

  • Centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România
  • Persoana straină este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat și care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România.

Este important de menționat că veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit.

Pentru mai multe detalii privind tipurile de venituri care se declară și procedura de declarare, vă atașăm prezentei informări ghidul publicat de ANAF care cuprinde informații detaliate.

LIKE.

Leave A Reply