INFO MDM: CONDIȚII mai ușor de îndeplinit pentru înregistrarea în scopuri de TVA

0

Leider ist der Eintrag nur auf Rumänisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Procedura de obținere a codului de TVA a fost modificata printr-un ordin publicat in Monitorul Oficial, informeaza MDM Financial Group.

Conform noilor reguli, ANAF nu mai poate refuza înregistrarea firmelor care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura afaceri, ci doar a acelora care prezintă risc fiscal.

Printre criteriile pe baza cărora se va acorda codul de TVA, respectiv se va anula în cazul firmelor cu risc fiscal ridicat, se numară cele referitoare la:

 sediul social al persoanei impozabile – cu titlu exemplificativ, se va analiza daca sediul este
stabilit la sediul profesional al unui avocat sau dacă este utilizat în cadrul unui contract de
comodat pe o perioadă mai mică sau egală cu un an fără a fi deținute alt/alte sediu/sedii
secundare.

 salariați – organul fiscal va avea în vedere dacă media numărului de angajați este mai mică de
un salariat.

 servicii contabile – analizarea împrejurării dacă persoana juridică impozabilă are sau nu
desemnată o persoană care să conducă compartimentul de contabilitate.

 rezidența fiscală a administratorului – se va analiza dacă cel puțin unul dintre administratorii firmei analizate este cetățean străin care nu deține rezidență fiscală în România și capitalul social al persoanei impozabile analizate este sub 45.000 de lei
Firmele care vor vrea să își recapete codul de TVA vor trebui să nu prezinte eventuale neconcordanțe între informațiile înscrise în declarațiile fiscale/informative/recapitulative proprii, respectiv între informațiile înregistrate în declarațiile fiscale proprii în relația cu partenerii.

Firmele care prezintă risc fiscal ridicat vor fi eligibile să ceară reînregistrarea în scopuri de TVA de îndată ce vor remedia situația care a generat risc fiscal ridicat, fără să mai treacă prin filtrul criteriilor stabilite de ANAF privind analiza de risc.

Ordinul 2856/2017 care aprobă criteriile pentru înregistrarea în scopuri de TVA respectiv aprobă criteriile pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA se aplică începând cu procedurile începute în luna octombrie 2017.

Dacă la data prezentului ordin există proceduri în desfășurare, acestea se desfășoară în baza legislației existente la începerea respectivelor proceduri.

Cadru legal: Ordinul 2856/2017 privind stabilirea criteriilor în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 780/03.10.2017

Mai multe detalii va poate oferi echipa MDM. Datele de contact, aici.

LIKE.

Leave A Reply