INFO MDM Se modifică Legea privind Registrul Comerțului: Se reglementează procedura de constituire online a unei societăți

0

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الرومانية. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

La data de 26 noiembrie 2022 intră în vigoare Legea 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă reglementarea procedurii de constituire online a unei societăți și simplificarea transmiterii de documente. Practic, mai multe acte vor putea fi transmise în format electronic semnate cu semnatura electronica calificată.

Mai mult decat atat, este modifica si Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Legea 265/2022 reglementează:

procedura de inregistrare in registrul comertului pe baza controlului registratorului de registrul comertului sau, dupa caz, in baza hotararii instantei judecatoresti;

statutul registratorului de registrul comertului, denumit in continuare registrator;

modul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului, denumit in continuare ONRC, si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, denumite in continuare oficiile registrului comertului.

Printre modificarile care vor intra in vigoare din 26 noiembrie amintim:

· societatile vor fi obligate sa includa din start, in actul constitutiv, datele beneficiarilor reali si modalitatile in care se exercita controlul asupra societatilor (punctele 6 si 8 ale articolului 129). Desi in noul act normativ se foloseste sintagma „dupa caz” atunci cand se indica trecerea beneficiarilor reali in actele constitutive, recomandarea specialistilor in domeniu este de a trece aceste informatii obligatoriu.

· actul constitutiv se poate intocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu optiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC; actul constitutiv formular-tip sau, dupa caz, cel individualizat, se semneaza de catre toti fondatorii sau de reprezentantii acestora cu semnatura electronica calificata;

· cererile de inregistrare si inscrisurile depuse in sustinerea acestora intocmite de avocati sau de notari publici se pot semna de catre acestia cu semnatura electronica calificata si se pot transmite prin mijloace electronice;

· procedura de inregistrare a sucursalelor companiilor cu sediul principal intr-un stat membru UE se simplifica prin eliminarea documentelor si informatiile ce sunt/vor putea fi obtinute/verificate prin sistemul de interconectare a registrelor comertului – BRIS;

· utilizarea unei platforme electronice centrale, tinuta de registrul comertului, pentru publicarea actelor si faptelor inregistrate/mentionate/depuse/vizate in/la/de registrul comertului, Buletinul electronic al registrului comertului;

· certificatele de inmatriculare si certificatele constatatoare vor putea fi emise si in format electronic semnate cu semnatura electronica calificata/sigiliul electronic calificat.

· in considerarea interconectarii registrelor comertului din statele membre, se uniformizeaza efectul inregistrarii in toate registrele ca fiind cel de la care actele, faptele persoanelor fizice si juridice inregistrate devin opozabile tertilor pentru a oferi un punct de referinta general atat pentru utilizatorii nationali, cat si pentru cei transfrontalieri;

· codificarea legislatiei in domeniul inregistrarii in registrul comertului si sistematizarea acesteia, in raport de reglementarile in domeniul societatilor, in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor, a protectiei datelor cu caracter personal. Astfel, Legea 265/2022 integreaza legislatia primara referitoare la procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii/desfasurarii activitatii. In acelasi timp, coreleaza si uniformizeaza procedurile de inregistrare pentru toate categoriile de persoane fizice si juridice inregistrate in registrul comertului si contine prevederi specifice privind accesul publicului la datele cu caracter personal inregistrate in registrul comertului si in Registrul beneficiarilor reali.

Important

ANAF a publicat recent in transparenta decizionala Proiectul de ordin comun al presedintelui ANAF si ministrului Justitiei pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Cerere de inregistrare fiscala” si a instructiunilor de completare a acestuia.

In Referatul de aprobare care insoteste proiectul de act normativ, se precizeaza ca, potrivit prevederilor Legii nr.265/2022 persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, odata cu depunerea cererii de inregistrare in registrul comertului, solicita si inregistrarea fiscala.

In acelasi timp, conform definitiei prevazuta la art.3 alin.(1) lit. h) din Legea nr. 265/2022, inregistrarea fiscala reprezinta luarea in evidenta organelor fiscale a profesionistilor supusi obligatiei de inregistrare in registrul comertului, prin atribuirea codului unic de inregistrare.

Pentru atribuirea codului unic de inregistrare de catre ANAF, oficiile registrului comertului transmit, direct sau prin intermediul ONRC, pe cale electronica, ANAF datele referitoare la inregistrarile efectuate in registrul comertului si cele continute in cererea de inregistrare fiscala, care constituie anexa la cererea de inregistrare.

Conform art. 78 alin.(3) din actul normativ mai sus mentionat, formatul cererii de inregistrare fiscala se stabileste prin ordin comun al presedintelui ANAF si al ministrului Justitiei, urmand a fi inclus in cererea de inregistrare in registrul comertului.

In acest context, a fost promovat noul proiect de act normativ, prin care se aproba modelul si continutul formularului „Cerere de inregistrare fiscala”, precum si a instructiunilor de completare a acestuia, pentru asigurarea posibilitatii entitatilor supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului sa solicite, odata cu inmatricularea/inregistrarea in registrul comertului, si inregistrarea fiscala in evidenta organului fiscal.

Modificari aduse Legii 31/1990 a societăților:

Societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla sunt obligate sa verse integral la constituire capitalul social subscris. Dar societatea cu raspundere limitata trebuie sa verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai tarziu de 3 luni de la data inmatricularii, dar inainte de a incepe operatiuni in numele societatii, iar diferenta de capital social subscris va fi varsata:

a) pentru aportul in numerar, in 12 luni de la data inmatricularii;

b) pentru aportul in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii.

Cerinta prezentarii dovezii disponibilitatii denumirii firmei este eliminata;

Cerinta de efectuare a varsamantului aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii este eliminata.
Nu mai este necesara declaratia pe propria raspundere la semnarea actului constitutiv;

Clauze speciale adaugate in actul constitutiv:

Modalitatea de adoptare a hotararilor adunarii generale a asociatilor, cu votul tuturor asociatilor, in cazul in care, datorita paritatii participarii la capitalul social, nu poate fi stabilita o majoritate absoluta modalitatile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui in acord cu creditorii, in cazul dizolvarii Societatii fara lichidare, atunci cand asociatii sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii durata mandatului Administratorilor.

Modificări aduse OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale prin semnarea cererii de înregistrare în registrul comerțului/acordului de constituire, persoanele fizice care solicită inregistrarea ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială își asumă răspunderea că nu sunt incapabile și că nu li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de persoană fizică autorizată, titular al întreprinderii individuale, membru al întreprinderii familiale, ca pedeapsa complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în cererea de înregistrare/acordul de constituire fiind prevăzută o clauză în acest sens.

intreruperea temporară a activității unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii mențiunii în registrul comerțului și înștiințării organelor fiscale. Reluarea activității se înregistrează în registrul comerțului.

se elimina din lista de documente necesare inregistrarii unei PFA a declarației pe propria răspundere olografă privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială.

Cadru legal:

Legea 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, publicată în Monitorul Oficial (Partea I) nr.750 din data de 26 iulie 2022
Legea 31/1990 a societatilor – Republicare

Av. Raluca Popa

LIKE.

Leave A Reply