SPRIJIN pentru HORECA: cine primește finanțare și în ce cuantum

0

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الرومانية. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

MDM Group informează că în data de 31.12.2020 s-a publicat in monitorul oficial OUG nr. 224 care aduce cateva masuri de sprijin in domeniul HORECA. Schema de ajutor de stat prevede acordarea de finantare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe.

Durata schemei: schema de ajutor de stat se derulează până la 30.06.2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată în 30 de zile, de la semnarea contractului de finanțare.

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN de mai jos, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019: 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630.

Valoarea maxima: Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere (in lei sumele se convertesc la cursul BNR valabil la data emiterii contractului de finanțare).Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Beneficiari

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de stat.

Ajutorul poate fi acordat întreprinderilor care nu sunt în dificultate și/sau întreprinderilor care nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.

Prin excepție, ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019, cu condiția să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvență în temeiul legislației naționale și să nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.

Alte conditii

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească și următoarele condiții pentru a fi eligibile:

a) nu au mai primit un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicare sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 800.000 euro;

b) nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Contractul de finantare: Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare.

În procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plății către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoțite de documentația completă și conform datelor încărcate în aplicația informatică utilizată pentru înregistrarea și administrarea ajutorului de stat în scopul prezentei scheme.

Obligatii ulterioare: Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Etape pentru obtinerea finantarii: Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de stat se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către solicitant:

a) înregistrarea prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program și completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant;

b) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, ajutoarele de minimis, precum și la ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii;

c) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul că firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, cu excepția microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019 și care au obligația îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5);

d) depunerea situațiilor financiare anuale;

e) depunerea on-line a balanțelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților;

f) depunerea on-line a raportărilor contabile semestriale;

g) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul că nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Verificarea îndeplinirii condiției se realizează de către furnizorul ajutorului de stat;

h) depunerea declarației pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4.885 final din data de 14.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, condiționează acordarea sprijinului financiar de lipsa legăturilor între jurisdicțiile necooperatiste, din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

· nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

· nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real

· nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

· nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

i) primirea în aplicația informatică a mesajului de confirmare a înregistrării solicitării de acordare a ajutorului de stat.

Masuri privind impozitul specific: Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, nu datorează impozit specific pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021.

Cadru legal: OUG nr. 224 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale.

LIKE.

Leave A Reply