Info MDM – Masuri fiscale care intra in vigoare incepand cu 1 august 2022

0

MDM Group vă prezintă masurile fiscale care intra in vigoare incepand cu 1 august 2022, ca urmare a adoptarii OG nr. 16/2022.

1. Contributii la contractele cu timp partial

Incepand cu veniturile aferente lunii august, calculul contributiilor la contractele part time se face la nivelul unui salariu minim brut, practic taxele nu se mai calculeaza la venitul efectiv din salarii ci la un salariu minim brut de 2.550 lei.

Atentie insa, aceasta prevedere nu se aplica situatiei in care persoana realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară. Fiecare angajator va trebui sa urmareasca acest lucru luna de luna, pentru angajatii cu contract part time.

Doar contributiile se calculeaza la nivelul unui salariu minim, nu si impozitul.

2. Limitarea aplicarii facilitatilor fiscale in constructii, sectorul agricol si alimentar

In constructii, agricultura si instrustria alimentara, incepand cu salariile aferente lunii august 2022 plafonul venitului pana la care se aplica scutirea scade la 10.000 lei (de la 30.000 lei).

Mai precis, incepand cu veniturile aferente lunii august 2022:

1.veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

2.veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

3. Accize

Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează:

a) 13% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv;

b) 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024 inclusiv;

c) 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025 inclusiv;

d) 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.

Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 459,386 lei/1.000 țigarete.

Acciza datorată determinată potrivit alin. (2) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.

4. Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc

Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

– venit brut pana la 10.000 inclusiv : 3%

– peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000

– peste 66.750 :11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului prevăzut mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 11.650 lei.

Pana acum, impozitarea se facea astfel:

– pentru venitul brut până la 66.750, inclusiv 1%

– peste 66.750 – 445.000, inclusiv 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

– peste 445.000- 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000

Cadru legal:

Ordonanta de Guvern nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.715 din 15 iulie 2022

LIKE.

Leave A Reply