Info MDM: Compensare 0,5 lei/litru combustibil si amanare sanctiuni pentru RO e-transport

0

Operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali și care acordă o reducere de preț de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate.

Foto: ziarulfaclia.ro

În perioada de aplicare a schemei de compensare, operatorii economici care comercializează benzina şi motorina către clienţi finali prin intermediul staţiilor de carburanţi, vor afişa pe totem preţul care include această reducere de preţ, iar în sistemul de gestiune şi la pompă va fi înscris preţul de vânzare fără reducerea comercială.

În cazul acordării reducerii de preţ, aceasta se va evidenţia distinct pe documentele fiscale aferente vânzărilor, bonuri fiscale şi/sau facturi ; operatorii economici care operează staţii de distribuţie carburanţi, cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţiază pe bon fiscal distinct contravaloarea carburantului comercializat şi reducerea de 0,5 lei/litru.

Măsura compensării se aplică pentru comercializarea benzinei şi motorinei către clienţi finali pentru consumul propriu, atât la vânzarea cu amănuntul, cât şi la vânzarea angro prin depozitele furnizorilor/distribuitorilor.

Compensația de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează de către operatorii economici într-o declarație al cărei model se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. Declarația se depune la ANAF până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea și reprezintă cerere de compensare.

Incepand cu 1 octombrie

Referitor la RO e-transport se vor aplica sancțiuni pentru nerespectarea procedurilor de operare a sistemului RO e-Transport (anterior, data era 1 iulie 2022).

Cadru legal:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 iunie 2022

LIKE.

Leave A Reply