INFO MDM: Se simplifica procedura infiintarii de societati

0

Cu incepere din 05.07.2020, se simplifica infiintarea de societati si modificarea lor in ceea ce priveste persoanele care pot fi asociat unic si in ceea ce priveste stabilirea sediul social, informeaza MDM GROUP. Astfel:

1. Se elimina limitarea care prevedea ca o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată si ca o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

Deci, din 5 iulie 2020, orice persoana fizica sau juridica poate fi unic asociat in oricate SRL inclusiv cand asociatul unic persoana juridica este la randul sau un SRL cu asociat unic. Pe cale de consecinta se elimina cerinta declaratiei pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.

2. Se elimina cerinta ca la infiintare sau schimbarea sediului unei societati, trebuie prezentat la Oficiul Registrului Comertului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la ANAF, certificatul emis de ANAF care atesta că pentru imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existența altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosință asupra aceluiași imobil, după caz sau declarația pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social – camere separate etc.

Pe cale de consecinta se elimina conditionarea funcționarii mai multor societăți de faptul ca imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permitea funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate si limita numărul societăților ce funcționează într-un imobil la numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare. Astfel in aceeasi incapere se poate declara sediu pentru oricate societati.

3. Se prevede ca avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, nu este necesar atunci când administratorul declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Prin urmare, nemodificandu-se caracterul de locuinta, nu mai este nevoie de acordul vecinilor sau al asociatiei de proprietari pentru declararea sediului unei societati de tip SRL, SA sau alta forma juridica specifica.

4. Guvernul va adopta in termen de 60 de zile normele necesare aplicarii acestor modificari. Ele insa trebuie considerate ca aplicabile inca din 5 iulie, neputand sa fie conditionata intrarea in vigoare a eliminarii acelor cerinte de emiterea unor norme de aplicare, modificarea sau abrogarea dispozitiilor contrare operand tacit de drept la data de 05.07.2020.

Cadru legal: In Monitorul Oficial nr. 583/02.07.2020 s-a publicat Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990.

LIKE.

Leave A Reply