INFO MDM: Modificari ale D100 si D710

0

Declarația 100 – formular utilizat pentru declararea impozitului pe venitul microintreprinderilor și a impozitului pe profit, pentru primul trimestru (încheiat la 31 martie 2020), a fost modificată prin Ordinul nr. 935/2020 publicat in M.Of. nr. 325 din 21.04.2020.

Ordinul urmărește de fapt 2 declarații:

declarația 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat și

declarația 710 – Declarație rectificativă, utilizată pentru modificarea sumelor declarate inițial prin declarația 100.

Cele doua formulare actualizate au fost publicate si pot fi accesate pe site-ul ANAF (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/100.html).

În ceea ce privește modificările aduse declarației 100, cea mai importantă este introducerea, la capitolul Impozite și taxe care se plătesc în contul unic, a unei noi linii: mult așteptata bonificație.

Instrucțiunilor de completare le-au fost adăugate două noi puncte:

În ceea ce privește impozitul pe profit:

3.1.10. Prin excepție de la subpct. 3.1.1 și 3.1.2, pentru pozițiile 1-3 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, contribuabilii pot completa rândul 1 «Suma datorată» în conformitate cu prevederile art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Modificarea vizează măsura din OUG 29/2020 potrivit căreia prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

În ceea ce privește acordarea bonificației prevăzută de OUG 33 / 2020,

3.1.11. Prin excepție de la subpunctele 3.1, 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3, contribuabilii care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, completează suma reprezentând bonificația reglementată la art. 1 alin. (1) sau, după caz, alin. (4) din aceeași ordonanță, la rândul 1.2 «Bonificație».”

LIKE.

Leave A Reply