INFO MDM: Cum înregistrezi declarația privind beneficiarii reali la Registrul Comertului

0

MDM Group informează că, pe întreaga perioada a stării de urgență prelungită prin Decretul nr. 240/2020, aveți posibilitatea înregistrării la Registrul Comerțului a declarației privind beneficiarii reali sub forma unei declarații sub semnătură privată. Astfel, pe perioada stării de urgență, nu mai este necesară forma autentică a acestei declarații sau a oricăror alte declarații și specimene de semnătură necesare a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului cu diverse ocazii.

Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

Astfel, aveti obligatia depunerii declaratiei de beneficiar real in urmatoarele situatii:

· la inmatriculare (pentru societatile noi care se inmatriculeaza dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 129/2019 – 21.07.2019)

· in caz de modificare a datelor beneficiarilor reali deja declarati (in termen de 15 zile de la data intervenirii modificarilor)

· anual (in termen de 15 zile de la data aprobarii situatiilor financiare => in 15 zile de la data hotararii AGA de aprobare a situatiilor financiare)

· in cazul indreptarii unor erori materiale a declaratiilor depuse anterior de catre beneficiarii reali

Declaratia privind beneficiarii reali se da de catre ADMINISTRATORUL societatii fie la ghiseul Oficiului Registrului Comertului unde este inmatriculata societatea, fie la notarul public dupa care se depune la Oficiul Registrului Comertului.

Cadru legal:

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din data de 14 aprilie 2020;

Instrucţiuni privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 67 din Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în ceea ce priveşte activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunal (publicate pe site-ul ONRC);

MDM Group

Romania, Cluj-Napoca, 400117, Calea Dorobanților, nr. 53

Telefon fix/fax: 0264442521; 0264418193; 0364402700; 0364402703

Web: www.mdm.ro

LIKE.

Leave A Reply