INFO MDM: Certificatele de situații de urgență

0

Un nou Ordinul al Ministrului Economiei, publicat miercuri în Monitorul oficial, reglementează certificatele de situații de urgență care pot fi folosite pentru a beneficia de șomajul tehnic suportat de stat sau de amânarea la plată a chiriilor și utilităților de către IMM-uri.

Acestea vor fi vor fi de două tipuri:

· Albastru – eliberat pentru firmele care cer acordarea în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente în perioada stării de urgență

· Galben – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din ianuarie – februarie 2020. Acesta se va utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă.

Cererea pentru eliberarea certificatelor se depune de către solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Solicitantul va încărca în platformă următoarele informaţii şi documente:

a) datele de identificare;

b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat.

Atenție!!! Pentru încărcarea documentelor este necesară semnătura electronică. În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Modelul declaraţiei pe propria răspundere se va posta de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Certificatele se eliberează doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România și vor fi valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.

În cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi.

În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obţinerea certificatelor cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competenţelor.

Cadru legal: ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

LIKE.

Leave A Reply