Economia ar putea fi afectată mai puternic decât a prevăzut prognoza Comisiei Europene

0

Grupul patronal al Comitetului Economic și Social European (CESE) a informat că este de acord cu previziunile economice din toamna anului 2020 ale Comisiei Europene, care arată clar că revenirea economică a Europei a fost întreruptă de reapariția pandemiei.

Al doilea val al pandemiei COVID-19 duce la niveluri ridicate de incertitudine și riscuri negative, cum ar fi creșterea șomajului, deficite în creștere și datorie publică, reducerea activității investiționale și a cheltuielilor consumatorilor și o recesiune a pieței muncii.

Grupul patronal al CESE consideră că nivel ridicat de incertitudine ar putea face previziunile economice de toamnă mai puțin exacte și că economia ar putea fi afectată și mai tare decât a prevăzut Comisia Europeană.

Promovarea inovației și încurajarea start-up-urilor ne va ajuta nu numai să protejăm locurile de muncă actuale, ci și să creăm altele noi, pentru a reduce inegalitatea existentă între cei care au un loc de muncă și șomeri.

Grupul consideră că după ce au oferit mai mult de jumătate din noile locuri de muncă în ultimii cinci ani, companiile inovatoare sunt motorul european în materie de creare de noi locuri de muncă.

Pentru a promova acest potențial, Europa are nevoie de politici macroeconomice care să susțină cererea și companiile sănătoase.

Pe termen mediu, trebuie să aibă loc o transformare structurală și o realocare a resurselor pentru a aborda problema productivității scăzute, tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și creșterea inegalităților în unele state membre.

Grupul patronal al CESE solicită Comisiei Europene să acorde o atenție deosebită instrumentelor de solvabilitate, acolo unde este necesar, pentru a sprijini firmele viabile care suferă de lipsa de lichidități, facilitând în același timp o lichidare ordonată a companiilor care au devenit caduce. Suntem de acord că cel mai bun răspuns politic este să îndeplinim așteptările NextGenerationEU, care reprezintă o oportunitate unică pentru o recuperare rapidă și transformatoare. Punerea în mișcare a acestui lucru și implicarea în sectorul privat ar trebui să aibă cea mai mare prioritate.

Grupul angajatorilor solicită un impuls fiscal sincronizat pentru a îmbunătăți perspectivele pentru toți. Politica fiscală trebuie să joace un rol principal în redresare, asigurându-se că nivelul cheltuielilor nu compromite inutil soliditatea fiscală. Recunoaștem că răspunsul fiscal la criză, combinat cu venituri mai mici, va complica sustenabilitatea fiscală a statelor membre.

Guvernele ar trebui să caute proiecte de înaltă calitate și să consolideze gestionarea investițiilor publice pentru a se asigura că proiectele sunt selectate competitiv și că resursele nu se pierd în lipsa de eficiență. Privind în perspectivă, solicităm Comisiei Europene să reevalueze parametrii Pactului de stabilitate și creștere.

În cele din urmă, în urma ultimelor evoluții în negocierile UE-Regatul Unit, este imperativ ca ambele părți să rămână angajate să facă totul în săptămânile următoare pentru a furniza un acord care să ofere un mediu competitiv solid pentru companii, combinând un acces bun pe piață cu condiții de concurență echitabile prevederi.

LIKE.

Leave A Reply