TAX ALERT MDM: Noua procedură de înregistrare în scop de TVA a intrat in vigoare in 1 februarie 2019!

0

MDM Group informeaza ca noua procedură de înregistrare în scop de TVA a intrat in vigoare in 1 februarie 2019!

Documente pentru obținerea codului de TVA:

 Formularul 010

 Declaraţie pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin.

(1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioar –
Anexa nr. 7 – fisier pdf, semnat digital (a se vedea mai jos)

 Declaraţia pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor şi asociaţilor
persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fişier ZIP şi se ataşează la fişierul
PDF.

 Dovada transmiterii declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 61

Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele
impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, în condiţiile prevăzute la alin. (7), se emite în ziua depunerii solicitării.
În urma emiterii deciziei, compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare
solicitările de înregistrare în scopuri de TVA, informeaza MDM Group.

În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile
prevăzute la alin. (7), compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în
declaraţia pe propria răspundere.

În cazul în care, în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (12), compartimentul de evaluare constată
că informaţiile înscrise în declaraţia pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în
evidenţele organului fiscal, transmite către Direcţia generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt
prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.

Cadru legal: Ordin 2856/2017 modificat prin Ordin 167/2019, publicat in MO 80/31.01.2019.

Daca doriti sa aflati mai multe puteti contacta MDM Group aici.

LIKE.

Leave A Reply