Servicii fiscale la dispoziția contribuabililor

0

Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca ANAF a implementat o serie de servicii electronice menite a facilita îndeplinirea obligaţiilor declarative si de plată ale contribuabililor.

Potrivit MFP, Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit si disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică.

Acest serviciu online permite obtinerea informatiilor fiscale privind situatia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale si primirea electronică a documentelor si a actelor administrativ fiscale.

Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu. Instructiunile privind înrolarea în SPV sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice.

Totodată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem self service, în vederea accesării serviciilor oferite de agenţia fiscală, în sediile institutiei.

La cerere, contribuabilii vor fi îndrumaţi direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale.

Lista sediilor ANAF, în care sunt puse la dispozitia contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii, se regăseste pe site-ul institutiei, www.anaf.ro, la sectiunea Servicii oferite de ANAF.

Informatii cu privire la aplicarea legislatiei fiscale se pot obtine telefonic la nr. de telefon (+4)031.403.91.60 -Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center.

LIKE.

Leave A Reply