Modificarea D112 privind sectorul construcțiilor

0

In M.OF. 794/01.10.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019 pentru aprobarea
modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate” – D112, informeaza Dan Mureșan, Director General MDM Group.

Noul format al declarației 112 se va aplica începând cu contribuțiile aferente lunii iulie 2019.
Firmele din domeniul contrucțiilor vor avea obligația de a depune rectificative pentru
perioadele precedente, în anumite situații, legate de contractele part-time.

Termenul de depunere a rectificativelor este de 60 de zile de la data publicarii pdf-ului pentru
D112.

Modificările aduse vizează în principal:

 faptul ca vor beneficia de facilitățile din construcții și cei care au contract de muncă
parțial, dacă salariul tarifar orar va fi cel puțin egal cu 17,928 lei. Până la această
modificare, salariații cu timp parțial puteau beneficia de facilități doar dacă salariul de
încadrare era cel puțin 3.000 lei.
 facilitățile se vor acorda pentru venitul lunar brut realizat în baza contractului individual
de muncă cuprins între 3.000 și 30.000 lei inclusiv. Pentru ceea ce depășește 30.000
lei nu se vor acorda facilități.
 facilitățile se acordă și pentru salariați cu normă întreagă aflați în concediu medical,
sau care se angajează de ex. în cursul lunii și au astfel timpul lucrat mai puțin decât
norma întreagă, dar care au salariul de încadrare minim 3.000 lei.

Cadru legal: Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019 publicat in M.OF. 794/01.10.2019

LIKE.

Leave A Reply