MFP a elaborat nomele de organizare și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

0

Guvernul României a aprobat astăzi propunerea Ministerului Finanțelor Publice privind normele de organizare și funcționare ale Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate. Eficientizarea achizițiilor publice este vitală pentru economia românească, astfel că Guvernul României a înființat Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C), ca unitate de achiziții publice, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice. Acum, MFP a elaborat normele metodologice de aplicare ale prevederilor Ordonanței de urgență nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate.

O.N.A.C. va optimiza condițiile și achizițiile pe bază de criterii economice de calitate, va îmbunătăți transparența achizițiilor publice și va asigura disponibilitatea produselor și serviciilor achiziționate în sistem centralizat, având ca obiective utilizarea eficientă a fondurilor publice

De asemenea, pentru ca România să beneficieze de aproximativ 43 miliarde euro din fonduri europene, trebuia înființată o astfel de unitate de achiziții centralizate pentru realizarea anumitor tipuri de achiziții, ca o măsură cuprinsă în cadrul condiționalității ex-ante privind achizițiile publice.

Proiectul de act normativ stabilește lista produselor și serviciilor achiziționate în sistem centralizat. Produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat sunt cele care sunt procurate de O.N.A.C în numele și pentru autoritățile contractante. Achizițiile publice vor viza exclusiv produse și servicii cu un nivel ridicat de omogenitate, care sunt necesare unei categorii largi de autorități contractante (combustibil, hârtie, mobilier, hardware, produse de papetărie și birotică, produse electrotehnice, autovehicule, corpuri de iluminat pentru interior, etc.).

De asemenea, proiectul prevede că, în numele și pentru utilizatorii principali și/sau utilizatorii secundari, Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate încheie acorduri-cadru, care au ca obiect produsele și serviciile achiziționate. Oficiul poate administra sisteme dinamice de achiziții prin care utilizatorii principali și, dacă este cazul, utilizatorii secundari pot achiziționa produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat.

LIKE.

Leave A Reply