ITM, controale pentru a preveni scăderea performanței angajaților

0

În perioada 08.07.2019 – 12.07.2019 ITM Cluj a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă la unitățile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecții, pielărie și încățăminte, informeaza ITM Cluj. Mai jos, comunicatul.

În domeniul relațiilor de muncă s-a pus accent pe verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile anterior menționate.

Motivarea campaniei

Nerespectarea dispozițiilor legale privitoare la timpul de muncă și timpul de odihnă constituie un fenomen nociv din cauza consecințelor pe care le produce:

-salariatul nu beneficiază de timpul fizic necesar pentru refacerea capacității de muncă;

-salariatul nu mai dă randament, scad performanțele profesionale, iar pe cale de consecință își pune în pericol locul de muncă;

-lucrătorii sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă: datorate manipulării unor mase grele; lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute; risc de tăiere și lovire; actvități repetitive; perioade lungi în care angajații stau în picioare; risc de elctrocutare; ventilație insuficientă; echipamente de muncă incorect utilizate.

Principalele obiective

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, al relațiilor de muncă în general și a legislației privind timpul de muncă/odihnă în special;

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Rezultatele campaniei

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale la un număr de 22 de angajatori din judeţul Cluj. Au fost aplicate amenzi în cuantum total de 7500 lei la 2 angajatori , pentru lipsa echipamentelor individuale de protecție și pentru lipsa ventilației la locurile de muncă, unde se desfășoară activități cu substanțe periculoase.

Deficiențe constatate: echipamente individuale de protecție deteriorate, căi de circulație încărcate cu materiale, locuri de muncă fără ventilație, neprezentare verificare periodică a prizelor de împământare, nepurtarea echipamentelor individuale de protecție, lipsa semnalizării de securitate și sănătate în muncă. Pentru toate aceste deficiențe au fost dispuse măsuri cu termene de remediere.

Rezultate controale în primul semestru al anului 2019

Vă comunicăm faptul că numărul total de controale efectuate de către inspectorii de muncă ai ITM Cluj în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă în primul semestru al acestui an a fost de 2165, din care 1325 controale efectuate în vederea depistării muncii fără forme legale de angajare.

Număr total al sancţiunilor aplicate a fost de 1107, din care 470 amenzi. Un număr de 107 amenzi au fost aplicate pentru munca nedeclarată.

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 4.961.700 lei , din care 3.750.000 lei pentru munca nedeclarată.

LIKE.

Leave A Reply