INFO MDM: Noi facilități fiscale și modificări ale Codului fiscal

0

Joi, 23 mai 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial o nouă ordonanță de urgență care aduce o serie de facilități fiscale distincte precum și unele modificări ale Codului fiscal.

Vă prezentăm mai jos conținutul detaliat al OUG nr. 31/2019:

I. Se prelungește termenul de plată pentru impozite și contribuții aferente veniturilor
extrasalariale realizate de persoane fizice în perioada 2014 – 2017.

Astfel, se prelungește termenul de plată cu 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe (19 septembrie 2019) pentru:

 impozitele aferente veniturilor extrasalariale și, după caz pentru
 contribuția de asigurări de sănătate sau
 contribuția la asigurările sociale (pensii), aferente perioadei 2014 – 2017.
Anterior, acest termen era 30 iunie 2019. Această prelungire de termen este valabilă pentru deciziile
de impunere emise și comunicate de organul fiscal între 15 martie 2019 și data de intrare în vigoare a
prezentei ordonanțe (23 mai 2019).

Atenție! dacă sumele amintite mai sus sunt achitate în 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv până în data de 21 iulie 2019, se acordă o bonificație de 10%.
Pentru eventualele decizii privind plata contribuției la sănătate pentru perioada 2014 – 2017, emise după data de intrare în vigoare a prezentei ordonanței, termenul de plată este de 120 de zile de la comunicarea deciziei.

Dacă plata se realizează integral în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, se acordă o bonificație de 10%. II. Anularea contribuției la asigurările de sănătate pentru venituri extrasalariale Această facilitate se referă la veniturile realizate de persoane fizice în perioada 01 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, când veniturile anuale cumulate au fost mai mici decât salariul minim brut garantat în plată corespunzător unui an de zile.

Persoanele care au realizat astfel de venituri în perioada mai sus amintită și care nu erau asigurate la sistemul public de sănătate prin calitatea de salariat, PFA sau pensionar, au fost puse în situația să achite contribuție la sănătate la o bază de calcul la nivelul salariului minim.

Situații prevăzute de ordonanță:

Dacă a fost deja emisă decizia de impunere, aceasta se anulează. Implicit, acele persoane care au
plătit deja contribuția la sănătate au dreptul să solicite restituirea sumelor sau compensarea cu alte impozite.

Ordonanța nu aduce o astfel de procedură și nici nu este necesară, având în vedere
existența Codului de procedură care reglementează deja restituirea unor sume plătite în plus la buget.

Dacă nu a fost emisă decizia de impunere, ordonanța stabilește faptul că aceasta nu se va mai
emite.

Atenție! Pentru situații similare existente anterior datei de 01 iulie 2015, se va ține cont de o altă lege ce aduce o amnistie fiscală, respectiv Legea nr. 209/2015, prin care s-a adoptat o procedură similară.

III. Pentru livrarea de alimente montane, eco sau produse tradiționale, se va utiliza cota de TVA de 5%

Produsele trebuie să fie autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin urmare trebuie să așteptăm o clarificare prin normele de aplicare.

Atenție! pentru celelalte livrări de alimente, nu există modificări normative privind cota de TVA aplicabilă, acestea se facturează pe teritoriul României cu cota de TVA de 9%.

IV. Taxa de primă înmatriculare pentru autoturisme se va restitui până pe data de 30 iunie 2019
Avem în vedere și faptul că România a comunicat Comisiei Europene faptul că restituie rapid aceste sume pentru a evita procedura de infrigement, astfel prin prezenta ordonanță de urgență se stabilește faptul că eventualele sume ce nu pot fi susținute din bugetul mediului, pentru restituirea taxei de primă înmatriculare, vor fi finanțate din bugetul de stat, respectiv din fondul de rezervă al Guvernului.

Cadru legal: OUG nr. 31 din 14 mai 2019 privind acordarea unor facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat in M.Of. nr. 403 din data de 23 mai 2019.

LIKE.

Leave A Reply