INFO MDM GROUP: Cât va fi salariul minim brut în 2020

0

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul minim brut pe ţară garantat în plată, va crește la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

Prin excepţie, începând cu aceeași dată, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Referitor la salariul minim diferențiat din construcții, acesta va fi păstrat, dar oricum acesta rămâne valabil doar până în anul 2028.

Mai jos vă prezentăm taxele datorate pentru noul salariu minim brut (2.230 lei) comparativ cu valoarea actuală a salariului minim brut (2.080 lei):

Ca o consecință a modificării salariului minim, începând cu 2020, plafonul în funcție de care se vor calcula obligațiile de plată a CAS și CASS, în cazul declarației unice, este de 26.760 lei (12 salarii minime brute).

Cadru legal: HOTĂRÂREA nr. 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în MO nr. 1010/2019

LIKE.

Leave A Reply