Calculatoare destinate auto-servirii în unitățile fiscale

0

Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la
dispoziția contribuabililor, în sediile unităților fiscale teritoriale, calculatoare destinate autoservirii pentru a facilita îndeplinirea obligațiilor fiscale. Prin intermediul acestor calculatoare,
contribuabilii pot depune “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice”.

Potrivit normelor legale în vigoare, Declarația unică se depune online, până la data de 31
iulie 2019.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet
pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, pentru a-și crea
cont în Spațiul Privat Virtual (SPV) și pentru a beneficia și de alte servicii electronice puse
la dispoziție de ANAF. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumați direct de către inspectorii
fiscali în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale.

Subliniem faptul că aceste calculatoare sunt destinate exclusiv accesării serviciilor
electronice puse la dispoziție contribuabililor de către Agenția fiscală și Ministerul Finanțelor
Publice.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare
destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul instituției, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii
oferite de ANAF.

Instrucțiunile privind modul de creare a contului SPV sunt disponibile pe site-ul
www.anaf.ro, la următorul link

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice

De asemenea, “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate
de persoanele fizice”, poate fi transmisă ANAF și prin intermediul serviciului “Depunere
declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza unui certificat digital calificat.
Rugăm contribuabilii să depună în timp util Declarația Unică, pentru a se evita
suprasolicitarea sistemului informatic al ANAF în perioada termenului limită de depunere

LIKE.

Leave A Reply