Pozitia CNIPMMR privind modificarea programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani

0

Prin intermediul unei Ordonanţe de Urgenţă, Guvernul României doreşte să modifice dispoziţiile art. 5 din OUG nr. 8/20171 în sensul eliminării pentru beneficiari a condiţiei de a se încadra în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit Legii nr. 346/2004,  privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, prin modificarea propusă2, orice societate care este înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/01990, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi beneficiar al programului, indiferent de mărimea întreprinderii sau de cifra de afaceri.

Scopul Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români este de a facilita accesul pe pieţele externe a IMM-urilor, acordând o finanţare nerambursabilă maximă de 50.000 lei/beneficiar, prin:

participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate, cu stand propriu;
participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate;

crearea identităţii vizuale a unui operator economic român (marcă, siglă, slogan);

realizarea unui site pe internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională;

participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe, documentare de piaţă şi alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării.

Având ca finalitate promovarea produselor şi serviciilor acestora, stimularea comunicării şi a parteneriatului de afaceri.

I. SOLICITĂm MENŢINEREA OBLIGATIVITĂŢII BENEFICIARILOR DE A SE ÎNCADRA ÎN CATEGORIA IMM-URILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A INTERNAŢIONALIZĂRII OPERATORILOR ECONOMICI ROMÂNI

Raportat la faptul că:

– doar 9,44% dintre întreprinderi au participat în anul 2017 la târguri, expoziţii sau misiuni economice în străinătate3;

– dintre microîntreprinderi, doar 7,22% au participat la acţiuni de internaţionalizare;

– în primul an de implementare a Programului, numărul solicitărilor a fost de 383, bugetul fiind doar pentru 1084 posibili beneficiari;

– din numărul total de societăţi înregistrate la nivel naţional, IMM-urile reprezintă 99,7%, iar dintre acestea peste 91% sunt microîntreprinderi, majoritatea IMM-urilor nu au capacitatea financiară de a-şi susţine participarea la târguri şi expoziţii în afara ţării sau participarea la misiuni economice şi conferinţe de specialitate;

– IMM-urile constituie categoria agenţilor economici cu cele mai mari vulnerabilităţi la fluctuaţiile pieţei;

– întreprinderile mari îşi permit să susţină singure financiar participarea la târguri, conferinţe şi misiuni economice în străinătate,

CNIPMMR consideră că păstrarea condiţiei pentru beneficiarii programului de a se încadra în categoria IMM-urilor este esenţială pentru promovarea serviciilor şi produselor oferite de acestea.

În lipsa acestei condiţii există riscul ca cea mai mare parte din bugetul programului să fie luată de marile companii.

II. ACORDAREA DREPTULUI ORGANIZAŢIILOR MEDIULUI DE AFACERI DE A FI BENEFICIARE ALE PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A INTERNAŢIONALIZĂRII OPERATORILOR ECONOMICI ROMÂNI

Având în vedere că:

A. Din analiza participării IMM-urilor la acţiuni de internaţionalizare se desprind următoarele aspecte principale:
– 92,18% din IMM-urile cu o vârstă sub 5 ani, nu au participat în 2017 la niciun târg/expoziţie/misune economică în străinătate5;

– IMM-urile cu vârstă peste 15 ani au înregistrat cea mai mare pondere în cadrul celor care au participat la astfel de acţiuni, respectiv 10,98%;

– intensitatea participării firmelor la târguri, expoziţii sau misiuni economice, creşte proproţional cu dimensiunea acestora, 25,64% din întreprinderile mijlocii participând la acţiuni de internaţionalizare în 20176;

Rezultă că cea mai mare nevoie de promovare de regăseşte în rândul start-up-urilor, acestea fiind lipsite de resurse financiare şi de experienţa necesară, pentru participarea la acţiuni de internaţionalizare.

B. Practica a arătat că organizarea participării, de către instituţiile publice, la târgurile internaţionale ale companiilor româneşti, a generat în multe blocaje în organizare.

Reamintim în acest sens:

– problemele întâmpinate de producătorii români la SIAL Paris, în anul 2016, unul dintre cele mai mari târguri de alimentaţie din lume, din cauza întârzierii procedurilor la Ministerul Economiei;

– slaba organizare a standurilor şi calitatea nesatisfăcătoare a materialelor de promovare în cadrul târgul de turism ITB Berlin, martie 2018, aspecte prezentate şi în presă;

CNIPMMR propune dezvoltarea Programului prin acordarea posibilităţii organizaţiilor de tip „umbrelă” – patronate, asociaţii ale mediului de afaceri, camere de comerţ – de a fi beneficiare ale alocaţiilor financiare nerambursabile, prin acordarea unei subvenţii de minim 500.000 lei, în scopul asigurării participării cu stand colectiv pentru minim 10 beneficiari.

În acest fel, se asigură posibilitatea pentru IMM-uri, să participe la târguri, expoziţii şi misiuni economice în străinătate, cu un stand colectiv, în special pentru start-up-uri care nu au experienţa şi resursele necesare.

LIKE.

Leave A Reply