INFO MDM: Totul despre Registrul de evidență fiscală pentru persoane fizice care desfășoară activități independente

0

Registrul de evidență fiscală pentru persoane fizice care desfășoară activități independente (PFA, ÎI, profesii liberale) a fost aprobat printr-un ordin publicat in data de 05 ianuarie 2018, informeaza MDM Group.

Registrul de evidență fiscală pentru persoane fizice se completează de către:

 Contribuabilii pentru care venitul net anual se stabilește în sistem real;
 Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit;
 Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală (opțional).

Contribuabilii pentru care venitul net anual se stabilește în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligația se completează registrul de evidentă fiscală în conformitate cu prevederile ordinului (vezi mai jos);

 Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit au obligația să completeze registrul de evidentă fiscală numai partea referitoare la venituri;
 Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot
completa în registrul de evidentă fiscală numai partea referitoare la venituri sau pot îndeplini
obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii
care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală și au optat pentru stabilirea
impozitului ca impozit final nu au obligația de completare a registrului de evidentă fiscală;
 În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri, obligațiile referitoare la
registrul de evidentă fiscală a revin asociatului desemnat care răspunde pentru îndeplinirea
obligațiilor asociației fată de autoritățile publice.
 Registrul de evidență fiscală se întocmește intr-un singur exemplar.

Cadru legal: Ordinul MFP nr. 3254/2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili
potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicat in Monitorul Oficial nr. 10 din 05.01.2018

LIKE.

Leave A Reply