Formularul 311 va fi depus online

0

Agenția Națională de Administrare Fiscală adaptează instrucțiunile de completare pentru „Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal” (formular 311), întrucât modul de depunere a fost modificat.

În plus, prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, au fost introduse reguli speciale privind aplicarea regulilor privind TVA de către persoanele impozabile care nu au colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu au depus formularul de declarație 311 (pct. 51 alin.(2) lit.c) și d) din Titlul I al Normelor metodologice).

Persoanele impozabile aflate în această situație au obligația ca, după reînregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, să emită facturi/facturi de corecție în care să înscrie distinct taxa colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.

De asemenea, persoanele impozabile trebuie să declare, în declarația 311, taxa care ar fi trebuit colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care acestea au avut codul
de înregistrare în scopuri de TVA anulat, dacă nu există diferențe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze și taxa înscrisă în facturile/facturile de corecție emise după reînregistrare. Dacă există astfel de diferențe, acestea se înscriu în decontul de TVA, în secțiunea ”Taxa pe valoarea adăugată colectată”, iar taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze se înscrie în declarația 311.

LIKE.

Leave A Reply