INFO MDM GROUP: Modificări ale legislației privind casele de marcat

0

MDM Group informeaza ca au fost modificate normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Principalele noutăți aduse în această materie:

Conectarea caselor de marcat cu sistemul informatic al ANAF

Se stabilește obligația utilizatorilor de a înregistra și transmite informații privind operațiunile efectuate cu ajutorul caselor de marcat electronice fiscale către Sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

Transmiterea datelor presupune conectarea la distanță între aparatele de marcat electronice fiscale și
sistemul informatic în baza unei conexiuni la internet și folosind un canal de comunicație criptat.

Fiecare aparat de marcat electronic fiscal va avea atașat un certificat digital care va asigura autentificarea acestuia și criptatea și semnarea datelor.

De asemenea, datele se vor transmite într-un interval de timp stabilit prin intermediul unui indicator din
cadrul profilului fiecărui aparat de marcat, iar la depășirea acestui interval se va bloca activitatea
aparatului (aparatul nu va mai putea emite și tipări bonuri fiscale până la deblocare).

Procedura de transmitere a datelor se va aproba prin OPANAF până la 28 februarie 2018, iar
transmiterea datelor va fi efectivă de la data de 1 august 2018.

Eliminarea unor excepții de la utilizarea caselor de marcat

Începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri de guvern, VOR FI OBLIGAȚI la utilizarea
aparatelor de marcat electronice fiscale agenții economici care derulează:

a) activități economice desfășurate în mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de către
persoanele fizice autorizate potrivit legii;

b) activităasamblarea, montarea sau instalarea bunurilor care sunt executate ca operațiuni auxiliare
ocazionate de vânzarea mărfurilor de către un comerciant cu amănuntul;

c) pariurile în cotă fixă;

d) vânzarea de pâine și produse de patiserie, rovignete.

Registrul special

Defectarea aparatelor de marcat electronice fiscale presupune consemnarea acestui fapt în cartea de
intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal (data și ora), anuțarea defecțiunii către unitatea de
service și păstrarea notificării. Toate operațiunile efectuate pe perioada defecțiunii vor fi înregistrate în
Registrul special.

Registrul special are paginile numerotate, este sigilat și ștampilat de către organul fiscal la care se
depun declarațiile fiscale, cu precizarea numărului de pagini conținut de acesta, și este prezentat de
către utilizator (cu excepția celor utilizate pentru activitatea de taximetrie) pentru vizare la organul
fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, înainte de începerea
activității.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale registrul se prezintă pentru vizare odată cu depunerea declarației de instalare a aparatului.

La repunerea în funcțiune a aparatului, tehnicianul unității de service acreditate consemnează în
registrul special, după ultima înregistrare a operațiunilor efectuate de utilizator, data și ora începerii
funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale acestuia.

Pe perioada defecțiunii aparatului de marcat, utilizatorii au obligația de a emite chitanțe, iar la cererea
clienților, și facturi.

Aspecte tehnice

Alte modificări aduse normelor au în vedere aspecte tehnice precum:

a) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale pentru a fi
autorizate,

b) tipuri și caracteristici ale aparatelor de marcat electronice fiscale,

c) tipuri de date înregistrate,

d) sigilarea aparatelor de marcat,

e) autorizarea distribuitorilor,

f) gestionarea Registrului de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Alte informații

Menționăm că, potrivit O.U.G. nr. 20/2017 începând cu 1 iunie 2018, operatorii economici care au
calitatea de contribuabili mari și mijlocii sunt obligați să folosească numai aparate de marcat echipate
cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic iar de la 1 august 2018, ceilalți operatori economici
sunt obligați să folosească numai case de marcat cu rolă de hârtie.

Cadru legal: HG 804/2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale – M.Of. nr. 907 din 20.11.2017

LIKE.

Leave A Reply