INFO MDM GROUP: Eșalonarea la plată, executarea silită a datoriilor fiscale si alte modificari ale Codului Fiscal

0

MDM Group informeaza ca in data de 03 septembrie 2017 a intrat în vigoare OG nr. 30/2017 prin care se aduc modificări și completări dispozițiilor Codului de procedură fiscală.

Printre cele mai importante modificări le enumerăm pe următoarele:

 Modificări referitoare la verificarea firmelor și a persoanelor fizice (dispozițiile ce vizează
verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice sunt valabile începând cu
procedurile începute din data de 4 septembrie 2017);

 Dispare ideea că „perioada supusă inspecției fiscale începe de la sfârșitul perioadei
controlate anterior”. În locul acesteia „selectarea perioadelor care vor fi supuse inspecției
fiscale se efectuează de organul fiscal în funcție de riscul fiscal identificat”. Astfel,
inspecția fiscală se va putea extinde și asupra celorlalte perioade fiscale neverificate;

 O societate va putea fi supusă concomitent atât unei inspecții fiscale, cât și unui control
inopinat.

 Durata maximă de verificare a situației fiscale personale a unei persoane fizice va fi de
365 de zile de la data începerii verificării;

 Perioada necesară pentru a audia contribuabilii supuși unei verificări a situației fiscale
personale nu va fi inclusă în durata verificării.

 Preluarea automată de către persoana fizică titulară a datoriilor fiscale neplătite ca PFA.

 Executarea silită a datoriilor fiscale;

 măsurile de executare silită ar urma să fie aplicate în mod diferențiat, prin raportare la
cuantumul și vechimea datoriilor fiscale, aspecte neluate în considerare în prezent;

 urmărirea caselor și terenurilor în baza somațiilor emise de autorități se notează în cartea
funciară;

 Flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eșalonării la plată (unele dintre noutăți se
aplică inclusiv eșalonărilor la plată aflate în derulare la data de 3 septembrie 2017);

 se menționează expres faptul că eșalonarea la plată se acordă de către organul fiscal
central pe o perioadă de cel mult cinci ani dacă sunt îndeplinite condițiile de acordarea a
acesteia;

 se prevede ca toate penalitățile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală să
fie amânate la plată și anulate la finalizarea cu succes a eșalonării;

 Introducerea posibilității temporare a suspendării sau neînceperii executării silite, atunci
când debitorul notifică organul fiscal despre intenția depunerii unei scrisori de
garanție/polițe de asigurare de garanție (din 13 septembrie 2017 se vor putea da amenzi
pentru cei ce notifică intenția de depunere și nu depun efectiv scrisoarea în termenul
legal).

 Introducerea posibilității garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de
IFN-uri.

 Introducerea posibilității de a efectua plata creanțelor fiscale într-un cont unic (valabilă de
la 1 ianuarie 2018).

 Suspendarea executării actului administrativ-fiscal prin care s-au stabilit obligații fiscale
principale are efect şi asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligațiile
accesorii.

 Interdicția instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflați în insolvență.

Cadru legal: Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 708 din 31 august 2017

LIKE.

Leave A Reply