INFO MDM GROUP: Elemente noi pe care le va conține bonul fiscal din 2018

0

Lista elementelor obligatorii cuprinse în bonul fiscal a fost extinsă prin HG 804/2017, informeaza MDM Group.

Astfel, conținutul bonului fiscal, cu excepția bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar și de taximetrie, va cuprinde de la 1 august 2018 și:

 codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
 unitatea de măsură;
 modalitatea de plată.

Noile elemente enumerate vor fi adăugate celor prevăzute până acum în legislație, respectiv:

 data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
 numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
 numele sau codul operatorului;
 denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat;
 prețul sau tariful unitar;
 cantitatea;
 valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei acesteia;
 valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
 valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
 valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
 valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

Cadru legal: HG 804/2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale – M.Of. nr. 907 din 20.11.2017

LIKE.

Leave A Reply