CUM vrea sa reglementeze ANAF implementarea și administrarea grupului fiscal unic

0

ANAF supune dezbaterii publice un proiect de ordin în vederea aprobării Procedurii
de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea
modelului și conținutului unor formulare.

Prin modificările aduse ordinelor privind organizarea activității de administrare a
marilor contribuabili și contribuabililor mijlocii, au fost schimbate unele reguli aplicabile
grupului fiscal unic reglementat de dispozițiile art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 4 alin. (7) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor
contribuabili, se încadrează în categoria contribuabililor mari reprezentantul şi membrii
aparţinând grupului fiscal unic, cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile
de selecţie prevăzute la art. 3 din acest ordin.

Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili a fost aprobată prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1023/2017, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 20 aprilie 2017.

De asemenea, potrivit art. 4 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3610/2016 privind organizarea activității de administrare a
contribuabililor mijlocii, se încadrează în categoria contribuabililor mijlocii reprezentantul şi membrii aparţinând grupului fiscal unic, cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească
criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 din acest ordin.

Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi pentru
modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 a fost modificată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1024/2017, publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 4 mai 2017.

Menționăm că, Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal unic,
precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare este aprobată prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3006/2016.
Având în vedere modificările legislative mai sus menționate, este necesară
modificarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, pentru
aplicarea unitară de către toate organele fiscale a acestor dispoziţii legale.

LIKE.

Leave A Reply