Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente vor fi obligate să completeze “Registrul de Evidenta Fiscala”

0

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente si care platesc impozit in sistem real sunt obligate sa completeze “Registrul de Evidenta Fiscala” in vederea stabilirii venitului net anual prevede proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și modificarea unor acte normative.

Proiectul propune eliminarea din Codul fiscal, pentru contribuabilii care obțin venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor și venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură a prevederilor referitoare la obligațiile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă și a celor referitoare la completarea Registrului – jurnal de încasări și plăți și a Registrului-inventar. Reglementările privind evidență contabilă sunt cele prevăzute de legislația în materie.

Poiectul precizeaza excepțiile de la obligațiile privind organizarea și conducerea evidenței contabile în Codul fiscal, în cadrul categoriilor de venituri.

De asemenea, se instituie obligația privind completarea Registrului de evidență fiscală. Modelul și conținutul acestui registru vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

LIKE.

Leave A Reply